Deep|edition # 20051104


Som gammal retoriker och predikant är det bara att inse - det finns få som kan predika som Bono.

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar