Deep|edition # 20060226


Lite om bloggar och email

De senaste dagarnas avslöjanden om socialdemokraternas något burleska sätt att dra igång valkampanjen får mig att fundera över bilden av media bland politiker och tyckare.

♠ "Timbrohögern" och deras svans har ofta påstått att svensk media är vänstervriden. Själv har jag många gånger gått i klinch med deras mytbildningstendenser genom att hänvisa till ett antal utredningar som visar att media generellt är rätt så medelpolitisk. Det brukar dock sällan ta någon skruv eftersom man då använder sig av "subjektivets diktatur"-argumentet: de "vet" att det är så.

♠ Nu menar både "s-mejlaren" Lindström och idag Tobias Gerdås, vars blog "Rättvis och balanserad" blivit uppmärksammad av Expressen (men inte av Aftonbladet...), att media varit för dåliga på att hålla koll på borgerligheten - att socialdemokraterna blivit hårt åtgångna på ett sätt som inte är balanserat.

Själv försöker jag, eftersom jag spenderat flera år med att forska i medias påverkan på människans världsbild, ändå att hålla mig till de (alltför få) undersökningar som fr a MKV vid Göteborgs universtitet gjort under åren, vilket inte visar samma svart-vita bild som politiker vill göra gällande.

Faktum är följande: i undersökningen från slutet av 80-talet "Makten över tanken" - som är en av de största sociologiska undersökningar som gjorts runt media - visar det sig att journalisterna personligen har en viss övervikt mot att personligen ha vänsterinriktade åsikter. Observera "viss övervikt". Å andra sidan var de flesta tidningars ledarsidor liberala, borgerliga eller opolitiska - en utveckling som avvecklingen av A-pressen fortsatt. Den rena politiska åsiktsjournalistiken sker på ledarplats och numera i vissa krönikor, de senare oftare i sakfrågeaspekt. Att journalisternas egna politiska åsikt skulle styra deras vinklingar är knappast någon regel - dels finns fortfarande en hård kärna av journalistiskt objektivitetskodex men sen är det också redaktörer som är med och bestämmer vinklar i artiklarna. Problemet verkar snarare vara att de debattörer som anser sig "se" att media är vridet åt något håll helt enkelt ser den enskilde journalisten som solitär. De glömmer att ett media alltid består av ett antal filter innan något släpps ut (vilket ju är skillnaden mot bloggandet).

En annan bild, som Alliansen försöker att befästa i väljarnas medvetanden, är att det som hänt i samband med Reinfeldt-mailen och nu "Balanserad"-bloggen ingår i en "socialdemokratisk kultur". Reinfeldt, förståeligt upprörd över att blivit kallad pedofil, anser att det handlar om att göra honom omänsklig:
Det här är konsekvent från stora delar av socialdemokratin - att göra mig omänsklig. Man vill ta bort mina mänskliga drag, för att skrämma människor.

Reinfeldt är medvetet eller omedvetet ganska historielös när han, idag av alla dagar, menar att det här skulle vara något specifikt socialdemokratiskt drag. Är det något som Palmemordet bevisade var att det fanns en hatkultur inom dåtidens MUF just mot Palme och socialdemokratin och Reinfeldt ljuger rätt rejält om han anser att inte diverse borgerliga bloggar och media använt sig av diverse tillmälen gentemot Perssons person. Och självklart har SSU haft samma ingångar när de under åren gjort elaka karikatyrer av Bohman, Adelsohn och Bildt.

Det är en grundläggande behavioristisk reflex - att göra fienderna mindre mänskliga = mindre lika oss. Det har alltid gjorts i såväl krig som politiska strider, i sport och i kärlek. För att kunna vinna fördelar måste man visa sin motståndare som mindre värd att vara omtyckt. Diverse sociologiska experiment under sextio- och sjuttiotalet bevisade detta och att försöka förneka det grundläggande beteendet är dålig omvärldskunskap.

11 Kommentarer:

Anonymous Bengt

Både du och jag vet ju att det är typ Illuminate eller liknande organisation som ligger bakom alltihop...

http://www.peko.se/blogg/index.php/2005/08/19/media_ar_for_borgerligt_och_for_vanster

Jag har spånat om det här. Det beror på att webbläsarna är byggda efter att vem som läser...

Detsamma gäller annan media.

26 februari, 2006 11:51

 
Blogger A. von Achtersnurra

Journalistkåren ligger klart mer till vänster än vad allmänheten gör. Det hävdar medieprofessorn Kent Asp. Han har skrivit nåt om ”röd-gröna journalister”. Undersökningen har visserligen några år på nacken, men hösten 1995 var vänsterpartiet det största partiet hos svenska journalister.

26 februari, 2006 15:23

 
Blogger deep|ed

Darling von Achtersnurra - det var väl det jag skrev ;)

26 februari, 2006 15:59

 
Anonymous Dennis

"Reinfeldt är medvetet eller omedvetet ganska historielös när han, idag av alla dagar, menar att det här skulle vara något specifikt socialdemokratiskt drag."

Det sa han väl ändå inte? Och vad MUF har med mordet på Palme att göra förstår jag inte, vet du något som Palmespanarna inte vet?

26 februari, 2006 17:41

 
Blogger deep|ed

Dennis. Ibland gör du dig dummare än du faktiskt är. Du håller själv en rätt historielös hållning alternativt så är du för ung för att minnas de extrema hatkampanjer som bland annat hade MUF som avsändare under Palmes tid. För övrigt: om du försöker pracka på mig någon sorts ställningstagande visar du enbart en total enögdhet i din läsning. Hela postningen handlar i slutänden om att det är en normal mänsklig reflex att göra sin fiende lite mindre mänsklig för att därmed kunna tycka illa om honom eller henne.

26 februari, 2006 17:47

 
Anonymous Dennis

Eh... vem är det som prackar på vem ett ställningstagande här? Först påstår du att Reinfeldt anser något, och det följer inte ens utifrån det han säger. Och sen påstår du att din halmgubbe har något med mordet på Palme att göra. Att det fanns en hatkampanj mot Palme från MUF:s sida är fullständigt irrelevant så länge du inte menar att det de gjorde och sa har någon koppling till mordet.

Det är du som inte ska göra dig dummare än vad du är.

26 februari, 2006 18:53

 
Blogger deep|ed

Halmgubbe? Och det hela bygger på samma antaganden som bland annat Reinfeldt och Alliansen gör om en "kultur" som tillåter ett sånt här klimat. Detsamma diskuterades i samband med Palmemordet (för tjugo år sedan) utifrån de många hatkampanjer mot Palme som pågick. Alltså har det egentligen inte med själva mordet att göra men hela diskursen efter 26 februari 1986 handlade också om det politiska klimatet. Mitt tips är att du går till biblioteket och lär dig lite modern historia.

För övrigt fattar jag inte vad du gnisslar om? Du verkar ha svårt med att förhålla dig objektiv till Reinfeldt. Ett problem bland många högerbloggare precis som bland många vänsterbloggare.

26 februari, 2006 18:59

 
Blogger Ulrika Ingemarsdotter

"Idag av alla dagar"

Eftersom rätt ska vara rätt så är "idag" på tisdag, den 28:e

26 februari, 2006 21:15

 
Blogger deep|ed

Det har du ju alldeles rätt i Ulrika.

26 februari, 2006 21:26

 
Anonymous Anonym

Du verkar insatt så jag tycker det vore intressant att höra din reflektion kring hur jag tänker. Jag upplever att journalistkåren är vänstervriden pga det perspektiv de väljer. Även i vanliga rapporterande och "ovinklade" reportage utgår perspektivet från den socialdemokratiska modellen, vilket inte är så konstigt eftersom den är rådande i Sverige. Exempelvis refereras förslag som förändringar i rådande ordning. Bidrag ska höjas eller sänkas, offentliga verksamheter ska ges mer pengar eller skäras ner o.s.v. Ur ett borgerligt perspektiv så handlar det inte om det. Ett annat sätt att uttrycka exakt samma sak hade varit exempelvis:
- Moderaterna föreslår att friheten att välja sin vårdgivare ska utökas.
- Moderaterna föreslår att samhällets incitament ska omprioriteras för att gynna eget ansvar och personligt utveckling framför trygghet.
- Moderaterna föreslår långsiktig tillväxt och möjligheten att bibehålla vår levnadsstandard långsiktigt ska premieras framför offentliga utbetalningar i nuet.

Det här är snabbt hopskrivet men illustrerar hur jag reflekterar kring frågan. En illustration av vänstervridningen tycker jag ligger i att borgerliga förslag rapporteras som förändringar (oftast försämringar) av den socialdemokratiska modellen. Samtidigt som socialdemokraterna förslag också rapporteras som förändringar av deras egen modell. Det vidmakthåller det socialdemokratiska tolkningsföreträdet och gör att borgerliga förslag allt som oftast presenteras som försämringa men ur ett borgerligt perspektiv är de ju förbättringar, annars hade de ju inte föreslagits.

27 februari, 2006 16:34

 
Blogger embryo

tänck om en av dom har rött rätt

tänck om solidariritet okcså jämlikhet vinnrer okcså skratter är ett bra bra sätt att finfördelra pengngarna så det blir röttvist

om en sak är rätt okcså fler intelligenta menniskor trykcer den så är den inte fel

fast rätt fast fel

hur ska man kunna trykca någnonting rätt till slut om några trykcer att dom som har flest rätt har fel

vem har fel när bäggre har fel vem är bäst

hur ska man trösta: rött eller blått ellrer fel eller rätt

fritt kankse

media bordre ta en time out okcså släkc ned teveden en strund okcså ta tid på er att skrivra ordenteliga articklar med ordenteliga tanckrar som grundrar sej på en sak: vad ska det bli av alltning

dagenst tipps till mediamenskligheten: tänck först skriv sen det säjer jag nu

yo

28 februari, 2006 09:19

 

Skicka en kommentar