Deep|edition # 20050808






Närande och tärande

Jonas Morian analyserar det hela på ett bright sätt:

Men skol-, vård- och omsorgsjobb i all ära; vad som verkligen behövs är väl ändå fler arbetstillfällen inom den privata sektor som skapar skatteintäckter snarare än finansieras av dem?


Det är väl vänsterns problem - att man tror att den tärande sektorn är det som ska kunna skapa välstånd.


Källa:
PromeMorian: Mer vackra ord än besked









0 Kommentarer:

Skicka en kommentar