Deep|edition # 20060308


I egen sak?

Det är faktiskt lite underligt att det här inte kommit upp i nyheterna.

Journalistförbundet hotar personer i skiljenämnden för löneavtal mellan TU och Journalistförbundet med personliga stämningar. Inte ett ljud på nyhetsplats...

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar