Deep|edition # 20050829


Mer blåst

Följ Katrina hos Boing Boing: Hurricane Katrina hits New Orleans, US Gulf Coast eller på Metroblogging New Orleans.

Det som gör att det berör oss är oljepriset. Det har tagit nya skutt uppåt idag.

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar