Deep|edition # 20060314


Dissonans

I Sverige kan du bli dömd för vållande till kroppskada eller vållande till annans död om du inte kontaktar läkare ifall någon "kanske" är sjuk.
I Sverige kan sjukvården regelmässigt skicka hem personer utan diagnoser att de sedan dör. Och sjukvården döms inte för det.

Något är dissonant. Något är inte logiskt i det här.(Tanke utifrån tingsrättens dom mot Freddies mamma)

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar