Deep|edition # 20050820






Hundsmuggling

Att skaffa sig en liten "Paris Hilton"-hund är trend. Och det har skapat en svart marknad som gör att små pinscher och chihuahua blir intressanta för smugglare.


Källa:
DN - Fängelse för smugglare av trendhundar









0 Kommentarer:

Skicka en kommentar